فن آکسیال مدل 710

توضيح فارسي : مدل 710 تا هوادهی 20000 M3/H

1400 دور


فن لوله محوری(فن آکسیال کانالی) شبیه فن پروانهای است امابجای قاب، الکتروموتور و پروانه درون محفظهای به شکل استوانه قرار میگیرند و پروانه آن چهار الی هشت پره با طراحی آیرودینامیکی یا مسطح دارد. استوانه کارایی فن را افزایش میدهد و طوری طراحی شده که با نوک پرهها فاصله کمی داشته باشد. اتصال الکتروموتور در این نوع فنها میتواند بصورت مستقیم و یا تسمه پولی باشد بطور مثال برای کاربردهای صنعتی جهت تخلیه اسپری رنگ و یا تخلیه دود بجهت عدم برخورد هوای آلوده با الکتروموتور و آسیب رسانی به آن از اتصال تسمه پولی استفاده میگردد.

قيمت ها:

قیمت   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.keyhanfan.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3789